Проект „Дигитализация на експонати в Музей по история на медицината“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" към Община Варна.